Instalacje elektryczne, alarmy, kamery, monitoring. systemy przeciwpożarowe.

Nasza firma oferuje Państwu szereg kompleksowych usług z zakresu instalacji elektrycznych, alarmów, kamer, monitoringów oraz systemów przeciwpożarowych.

Wykonujemy między innymi:

 • Instalacje Inteligentnych Systemów budynkowych Fibaro;
 • Instalacje elektryczne;
 • Instalacje przemysłowe;
 • Instalacje rozdzielnic zasilających oraz sterowniczych;
 • Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym;
 • Instalacje odgromowe.

Wykonywanie systemów zabezpieczeń:

 • instalacje alarmowe
 • instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • systemy odcinające zasilanie: gaz, prąd w razie niebezpieczeństwa
 • instalacje telewizji przemysłowej
 • instalacje kontroli dostępu, oraz czasu pracy
 • instalacje oddymiające

Systemy zabezpieczeń, w tym:

 • Instalacje alarmowe;
 • Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru;
 • Systemy odcinające zasilanie, gaz, prąd;
 • Instalacje telewizji przemysłowej;
 • Instalacje kontroli dostępu oraz czasu pracy;
 • Instalacje oddymiające.

Inne:

 • Instalacje sieci komputerowych;
 • Instalacje satelitarne oraz antenowe;
 • Instalacje telefoniczne;
 • Instalacje domofonowe.

Pomiary ochronne instalacji elektrycznych:

 • Badania i pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych:
  • Pomiary napięć i obciążeń;
  • Pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji;
  • Sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej;
  • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych i roboczych;
  • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej;
 • Badania i pomiary instalacji odgromowych i uziemień:
  • Oględziny części naziemnej;
  • Sprawdzenie ciągłości połączeń części naziemnej;
  • Pomiar rezystancji uziemienia;
  • Sprawdzenie stanu uziomów po ich odkopaniu.

POZOSTAŁE INSTALACJE

Nasza firma wykonuje również szeroko pojęte instalacje niskoprądowe w różnego rodzaju obiektach, w tym:

 • Instalacje sieci komputerowych;
 • Instalacje satelitarne oraz antenowe;
 • Instalacje telefoniczne;
 • Instalacje domofonowe.

Inteligentne instalacje elektryczne Kalisz, alarmy, kamery, monitoring